Äktenskapsförord - värna om er relation

14 september 2021

Äktenskapsförord – värna om varandra och er relation

”Jag älskar Dig så mycket att jag vill vara vän med dig hela livet, vad som än händer, därför vill jag att vi ska prata om vår ekonomi.”

 För många par är det svårt att diskutera ekonomi utan att det leder till konflikter. Det är dock helt nödvändigt för att ta hand om varandra och er relation. Ett äktenskapsförord kan vara ett viktigt instrument för att förebygga eventuella framtida konflikter. 

 Ett viktigt förtydligande är att ett äktenskapsförord inte har någon påverkan på makarnas gemensamma ekonomi under äktenskapet. Där är vår lag är tydlig. I 6 kap 1 § Äktenskapsbalken står det att makarna ska bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses, efter var och ens förmåga. Ett äktenskapsförord blir således först av vikt vid en eventuell skilsmässa eller om någon av makarna avlider.  

 Genom att göra egendom enskild med ett äktenskapsförord kommer den att undantas från en framtida bodelning och behållas av den make som egendomen tillhör. Detta oavsett om bodelningen sker på grund av skilsmässa eller en av makarnas död. Vid samtal om äktenskapsförord är det lätt att fastna vid att det enda syftet är att skydda egendom från sin partner. Något som låter både tråkigt och missunnsamt för makarnas relation. Syftet med juridiska dokument är dock också att förebygga konflikter. Det handlar således inte bara om att skydda sin ekonomi utan även om att värna om sin framtida relation med den person man valt att en gång gifta sig med.

”Du är en av de viktigaste personerna i mitt liv och så vill jag att det ska förbli, vad som än händer”

Efter en skilsmässa ska de före detta makarna självklart ansvara för sin försörjning enligt 6 kap 7 § Äktenskapsbalken. Vid bodelningen ska det enligt huvudregeln i Äktenskapsbalken ske en hälftendelning av makarnas giftorättsgods, vilket är den egendom som inte har gjorts till enskild egendom genom till exempel ett äktenskapsförord. Bodelningen berör allt giftorättsgods oavsett vem av makarna som äger egendomen. Det är därför viktigt att makarna diskuterat sin ekonomi och att det således är ett aktivt val om bodelningen görs enligt huvudregeln. Önskar makarna undanta viss egendom från bodelningen, till exempel den ärvda sommarstugan som de önskar ska stanna i släkten, måste ett äktenskapsförord upprättas. 

 "Under tiden vi är gifta delar vi på allt, men om vi skiljer oss så ska var och en tilldelas vad den hade innan giftermålet. ”

 Även vid dödsfall kan äktenskapsförord ha en viktig roll. Har någon av makarna barn från tidigare relation, ett särkullbarn, kan ett äktenskapsförord upprättas för att skydda egendom från att tilldelas särkullbarnen. Skrivs inget äktenskapsförord kan särkullbarnet indirekt ta del av båda makarnas egendom genom arv efter att en bodelning mellan makarna har skett.

”Jag älskar Dig så mycket att jag vill vara vän med dig hela livet, oavsett omständigheter”

 Att inte upprätta juridiska dokument kan ha långtgående konsekvenser för er ekonomi, relation och familj. Värna därför varandra och prata om er ekonomi och upprätta de nödvändiga dokument som just ni behöver. Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligt, frivilligt och tillsammans mellan makarna. Det ska därefter signeras och skickas till Äktenskapsregistret hos Skatteverket för registrering.

”Man ska gifta sig med någon man kan skilja sig från som vänner”