Frågor och svar om familjerätt

8 februari 2021

På vår kostnadsfria rådgivning får vi ofta återkommande frågor och har här sammanställt svaren för er skull. Du är varmt välkommen att kontakta oss per mail eller ringa på 08 722 75 00 om du har vidare frågor eller önskar vår hjälp. 

 

1. Vi är inte överens om värdet till bouppteckningen, vad gör vi?

I bouppteckningen ska tillgångar och skulder tas upp per dödsdagen. Det exakta värdet på tillgångarna styrs istället av skiftesdagen, det vill säga till arvskiftet. Ni kan därför ta upp till exempel fastigheter till taxeringsvärdet eller ett uppskattat marknadsvärde. 

2.  Hur lång tid tar en bodelning?

En bodelning kan dra ut på tiden med flera år, eller avslutas inom veckor. Det beror på om ni är överens om vilka tillgångar som ska ingå i bodelningen, till vilket värde och vem som ska tillskiftas tillgången. Är ni inte överens kan endera av er ansöka om en bodelningsförrättare i tingsrätten, vilket kan ta tid och kosta en del pengar. Det kan därför finnas anledning att förlikas eller hitta en överenskommelse för att gynna båda parter. 

3. Varför ska jag anlita en jurist för att upprätta ett testamente?

Vi är måna om att ditt testamente inte bara ska bli korrekt juridiskt, men också rätt enligt din vilja och utifrån dina förutsättningar. Du får chansen att ställa dina frågor, diskutera olika alternativ utifrån vad som är mest gynnsamt för dig och dina nära och kära samt chansen att gå igenom olika scenarion. Genom att prata med en jurist kan du också förebygga konflikter bland de efterlevande och anhöriga. 

4. Min tidigare maka/make vill inte sälja huset, vad gör jag?

Om ni inte är överens om att huset ska säljas eller övertas kan en av er, eller båda, ansöka om en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren utses av tingsrätten och kan skifta ut era respektive andelar. Därefter kan du ansöka om tvångsförsäljning enligt samäganderättslagen. 

5. Måste vi vara överens om arvskiftet?

Ett arvskifte kräver samtliga dödsbodelägares underskrift. Om ni inte kan hitta en överenskommelse kan man ansöka om en boutredningsman eller skiftesman som har behörighet att fatta beslut gällande arvskiftet. 

6. Hur kan vi juridiskt reglera umgänget med vårt gemensamma barn?

Det finns två sätt att reglera umgänget juridiskt. Via Familjerätten i er kommun kan ni upprätta ett boende- och umgängesavtal, om ni är överens. Är ni inte överens kan domstolen bestämma hur barnet ska bo eller umgänge ska se ut, efter en stämningsansökan. 

 7. Vad är en framtidsfullmakt och varför är det bra att ha?

En framtidsfullmakt är en fullmakt som reglerar vad som händer ifall du blir sjuk eller annars inte har möjlighet att hantera dina ärenden. Framtidsfullmakten betyder att en, eller flera, du valt ut kan fatta beslut åt dig, betala dina räkningar eller till och med sälja din bostad. Om det inte finns en framtidsfullmakt utses istället en utomstående god man eller förvaltare vid behov. 

8. Får vi verkligen bodela hur vi vill? 

Reglerna om bodelning i äktenskapsbalken är i princip dispositiva, vilket betyder att ni får avtala bort dessa. Så länge ni är överens kan ni därför bodela på annat sätt än äktenskapsbalken säger, till exempel att mer eller mindre egendom ska tas med i bodelningen, gällande fördelningen och gällande skifteslikvid. Det finns dock visst skydd för makarnas borgenärer som kan påverka hur bodelningen får göras ifall det finns skulder. 

9. Vi är sambos och har gemensamma barn, ärver inte vi varandra?

Nej, det gör ni inte. Om det finns gemensam bostad och bohag ska detta bodelas enligt sambolagen, men arvet tillfaller barnen direkt. Är barnen minderåriga ska arvet betalas ut till ett överförmyndarspärrat konto enligt Överförmyndarnämndens bestämmelser. Genom ett testamente kan ni utse en person som istället får ta hand om barnens arv, eller bestämma att den andra ska få ärva med fri förfoganderätt. 

10. Hur förvarar vi vårt testamente? 

Ett testamente gäller endast i original, det är därför viktigt att testamentet inte riskerar att komma bort och dina anhöriga vet var de ska leta efter testamentet. Om testamentet aldrig hittas kommer det inte heller kunna följas. Du ska samtidigt närsomhelst kunna ändra ditt testamente efter din vilja, därför bör du själv ha tillgång till testamentet. I Sverige registreras inte testamentet och du bör därför själv förvara det på ett säkert ställe, samt informera anhöriga om dess innehåll samt var det finns.