En fin gåva till sina barn – Enskild egendom

Elin Forzelius
25 november 2020

Det finns många anledningar att skriva ett testamente, exempelvis till förmån för särkullbarn, efterlevande sambo eller make/maka. Men det finns också anledning att skriva testamente om ni är gifta och har gemensamma barn.

Om ni är gifta och har gemensamma barn kommer den efterlevande att ärva den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, som sedan går vidare till de gemensamma barnen vid den andres bortgång. Att skriva ett testamente kan ändå behövas, bland annat för att hela arvet ska bli enskild egendom för barnen när de väl ärver. Vill ni att barnen ska ärva en andel direkt är det också möjligt att testamentera över.

Om ni väljer att skriva testamente och göra arvet till enskild egendom är barnen skyddade i en eventuell separation, då de tillgångarna inte ska ingå i en bodelning. Det innebär att ditt arv går till endast dina barn, och deras barn i sin tur. Den enskild egendom måste dock hållas separerad från övrig ekonomi för att den ska behålla karaktären enskild egendom och inte förvandlas till giftorättsgods

Egendom kan endast bli enskild genom testamente, gåva eller äktenskapsförord där det tydligt framgår att det var avsikten. .

Vi har fasta priser för juridiska dokument, 3 500 kr inkl moms. Välkommen att boka ett möte, digitalt eller fysiskt på vårt kontor!