Förvaring av testamente

29 december 2020

Hur och var förvaras ett testamente?

I Sverige registreras inte testamenten av någon myndighet. Du ska nämligen när som helst ska kunna förstöra testamente eller upprätta ett nytt som genast ska bli giltigt. Det är var och ens egna ansvar att förvara det på ett säkert ställe, gärna nära till hands. Idag har inte många längre tillgång till något bankfack.

Ett testamente gäller endast i original, det är därför viktigt att testamentet inte riskerar att komma bort och att dina anhöriga vet var de ska leta efter testamentet. Om testamentet aldrig hittas kommer det inte heller tillämpas.

I praktiken kan du också därför upphäva ditt testamente genom att förstöra originalet, vilket är varför du själv ska ha tillgång till ditt testamente i original. Det är i din fulla rätt att ändra dig gällande testamentets innehåll, att upphäva det eller upprätta ett nytt testamente. 

Sammanfattningsvis är det viktigt att du själv har tillgång till testamentet i original och att dina anhöriga vet att det finns ett testamente och var det finns efter din bortgång. Förvara det på ett bra, säkert och tillgängligt ställe. Förslagsvis kan Du ta kopior på testamente, skriva på kopiorna var Du förvarar originalet och dela ut kopiorna till personer Du litar på. Genom deras försorg kommer därmed Ditt testamente till rätta den dagen då Du går bort.