Göra bouppteckningen själv?

11 maj 2022

Har Du förlorat någon nära? Funderar Du på att upprätta en bouppteckning på egen hand? 

En av tjänsterna vi erbjuder på vår byrå är att upprätta bouppteckningar åt dödsbon. Bouppteckningen är ett administrativt dokument som inte är något slutligt avtal mellan dödsbodelägarna. Bouppteckningen påvisar inte hur arvet ska fördelas utan ska innehålla den avlidnas tillgångar och skulder på dödsdagen samt dödsbodelägarkretsen. När en förrättning har hållits för samtliga dödsbodelägare skall Skatteverket godkänna och registrera bouppteckningen. Läs mer om bouppteckningen här.

Som det gick att läsa i Dagens Nyheter i går (10/5-22) så är väntetiderna idag ovanligt långa, uppåt tre månader, för att få en bouppteckning registrerad av SKV. Läs artikeln här.

En av anledningarna till de långa väntetiderna, är att många bouppteckningar skickas in av privatpersonen som inte har tillräckligt med kunskap för att upprätta korrekt handling och hålla i en godkänd förrättning. Dessa bouppteckningar måste då returneras och kompletteringar måste begäras in. Detta tar extra tid.

Vi har förstått i samtal på våra gratis rådgivningar att många tror att "Detta är en enkel bouppteckning för det finns bara ett konto" eller "Detta är en enkel bouppteckning för det finns så lite pengar". Men det är inte antal konton eller summan pengar som avgör enkelheten. Utan det svåra är att bestämma dödsbodelägarkretsen; finns det särkullbarn, finns det ett testamente eller ett äktenskapsförord, har efterlevande sambo begärt bodelning, har efterlevande make begärt en 12:2a, har dödsbodelägarna kontakt med varandra etc. Dessa omständigheter borde vara avgörande vid beslutet att anlita en jurist att upprätta bouppteckningen.

När en utomstående tar hand om denna handläggningen kan dödsbodelägarna lägga sin energi på andra saker i en jobbig period som denna. Dessutom uppstår många frågor under tiden man ska avsluta ett dödsbo. Då är inte svaret längre bort än ett telefonsamtal med någon av våra jurister. Vi är 5 jurister på vår byrå så det finns alltid någon som kan svara på era frågor. 

Välkomna att kontakta oss om ni har frågor redan nu.