Gifta och arvsrätt

3 mars 2021

Hur blir det egentligen om ni är gifta och en av er avlider? Många tror att makar ärver varandra, men det stämmer inte helt. 

Det finns tre så kallade arvklasser som den avlidnes släktingar delas in i från barn, till föräldrar, mor-och farföräldrar och föräldrars syskon, men i ingen av arvsklasserna finns make eller maka med. Det innebär att om ni inte har gemensamma barn ärver den efterlevande ingenting utan kvarlåtenskapen ska istället fördelas enligt lag. 

Ifall ni är gemensamma barn ärver den efterlevande med så kallad fri förfoganderätt. Den efterlevande får då överta egendomen men har begränsningar i vad den kan göra då det sedan ska till barnen. Ifall makarna inte har gemensamma barn går kvarlåtenskapen direkt till barnen. Ifall den avlidna inte har några barn går det istället till dennes föräldrar, syskon eller mor- och farföräldrar. Genom ett testamente kan ni själva bestämma hur ni vill att era tillgångar ska fördelas efter er bortgång. 

Vi har fast pris på testamente om 3 500 kr inkl moms, möte, upprättande och bevittning. Ni är också varmt välkomna att kontakta oss för ett kostnadsfritt samtal på 08 722 75 00.