Hur går en vårdnadstvist till?

18 februari 2021

En vårdnadstvist kan vara emotionellt jobbig och tidskrävande. Många är också oroliga inför processen och undrar hur det är att vara i domstol och vad som ska ske rent praktiskt. 

En vårdnadstvist inleds genom att en av föräldrarna skickar en stämningsansökan gällande vårdnad, boende eller umgänge med barn. Den som skickar in stämningsansökan kallas kärande. Den andra föräldern, som kallas svarande, får sedan stämningsansökan från tingsrätten och ombes komma in med ett så kallat svaromål som bemöter stämningsansökan. Därefter kan det ske ytterligare skriftväxling, eller så sätter domstolen ut målet till en muntlig förberedelse - en MUF. 

Under den muntliga förberedelsen går domstolen igenom målet tillsammans med er föräldrar och eventuella ombud och planerar för kommande steg. Domstolen kan också försöka verka för att ni föräldrar ska hitta en överenskommelse. Vid den muntliga förberedelsen kan det beslutas om utredning från Socialtjänsten ska inhämtas, om ni föräldrar ska delta i medling eller samarbetssamtal eller andra lämpliga insatser. Om ni begär att domstolen ska fatta ett interimistiskt beslut ska det också diskuteras och motparten får chans att bemöta det som sagts. Ett interimistiskt beslut är ett beslut som gäller tillfälligt och tillsvidare, till ett nytt beslut fattats - antingen genom er överenskommelse eller av domstolen efter en huvudförhandling. Om domstolen väljer att fatta ett interimsistiskt beslut eller inte beror oftast på vilket typ av underlag som finns. 

Inför en huvudförhandling, HUF, får båda parter chansen att inkomma med bevis, både skriftlig eller om ett vittne ska höras. Vid huvudförhandlingen får ni chansen att argumentera för er sak, visa bevis för domstolen eller höra de vittnen ni kallat. Båda parter har också rätt att bemöta det som den andra föräldern säger och motförhöra deras vittnen. Domstolen meddelar sedan beslut genom en dom.

Beslutet kan sedan överklagas till Hovrätten, men det är inte alltid det beviljas prövningstillstånd. När det gäller vårdnad, boende och umgänge med barn kan däremot alltid en ny tvist påbörjas under tiden barnen är minderåriga.

Vi har över 15 års erfarenhet av vårdnadstvister och kan bistå dig i processen. Kontakta oss på 08-722 75 00 för ett kostnadsfritt samtal.