Nyttjanderättsavtal

12 mars 2021
Nyttjanderättsavtal

Nyttjanderätt förekommer ibland i testamente men vad det innebär i praktiken kan bli mer komplicerat och leda till en del tvister mellan de efterlevande. Ett sätt att undvika onödiga tvister är att dödsbodelägarna gemensamt upprättar ett nyttjanderättsavtal. 

I ett nyttjanderättsavtal kan ni själva reglera hur nyttjanderätten ska se ut, ifall ni är flera som ska vistas i egendomen. Ni kan också reglera kostnadsfördelningar och vem som ansvarar för ev misskötsel, skada eller olyckor på egendomen. Ett nyttjanderättsavtal är ofta en trygghet för alla inblandade och leder till att ni istället kan ta hand om och njuta av egendomen. Ett ordentligt nyttjanderättsavtal kan på sätt hjälpa er relation och förebygga konflikter.