Vad är skillnaden på att vara sambo och äkta makar?

Mimmi Romanus
6 november 2020
äkta makar och sambo - vad är skillnaden?

Vad är skillnaden på att vara sambo och äkta makar?

Allt fler lever idag samboförhållanden, men vi märker att få har koll på vad som gäller rent juridiskt vid samboskap. Skillnaden mellan att vara gift och sambo är större än vad många tror. Så länge alla inblandade parter är överens blir det inga problem, det finns ingen myndighet som talar om hur det ska bodelas eller sköta era förhavanden mellan er. Det är när ni inte är överens, som man får söka svar i lagen och då är skyddet betydligt större för äkta makar än sambos.

 Sambos

Om man skaffar en permanent bostad för gemensamt bruk säger sambolagen att värdet av den ska delas lika vid en separation. Det spelar inte någon roll vem som står på lånet, kontraktet eller vem som lagt in kontantinsatsen. Det som avgör är alltså om bostaden köptes för att ni skulle flytta in i den tillsammans, för gemensamt bruk. Samma sak gäller bohag, det vill säga möbler, inredningsdetaljer, elektronikprylar och husgeråd, som ni köpt under tiden ni varit tillsammans; för gemensamt bruk. Om du och din sambo inte vill att er egendom ska vara samboegendom som delas lika mellan er vid en ev. separation eller dödsfall, måste ni skriva ett samboavtal som avtalar bort sambolagen.

Övriga tillgångar, exempelvis bil, båt, sommarhus och pengar på banken, räknas inte som samboegendom och får behållas av var och en av er oavsett samboavtal eller inte.

Vill ni som sambos ärva varandra måste ni skriva varsitt testamente, eftersom sambos inte ärver varandra. Det spelar ingen roll hur länge ni varit tillsammans eller att ni har gemensamma barn. Finns det bröstarvingar till den avlidne så ärver alltid barnen vid ett samboförhållande. Det kan betyda att den andra föräldern i värsta fall tvingas sälja bostaden om han eller hon inte har råd att köpa ut barnen, även om det är era gemensamma barn. Dessutom kommer barnens arv att kontrolleras av överförmyndaren, om ni inte utser en särskild förvaltare i ett testamente. Det enda du som sambo har rätt till är hälften av den bostad och det bohag (möbler, husgeråd och elektronikprylar) som ni har skaffat under tiden ni varit tillsammans. Finns ett samboavtal har Du bara rätt till det som Du har införskaffat.

Har ni inga barn går arvet till din sambos föräldrar, vilket innebär att du helt plötsligt kan stå som gemensam ägare till bostaden tillsammans med dina svärföräldrar.

Gifta

Allt som är giftorättsgods ska delas mellan makar vid en ev skilsmässa eller vid ett dödsfall. Som gifta räknas all er egendom som giftorättsgods, om egendomen inte gjorts om till enskild egendom genom ett äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev. Genom att skriva ett äktenskapsförord kan du och din partner bestämma att vissa tillgångar inte ska ingå i den gemensamma potten vid en bodelning vid en ev. skilsmässa eller dödsfall.

Gifta par ärver i många fall varandra fullt ut eftersom efterlevande make eller maka ärver före gemensamma barn, om inget testamente har skrivits. Undantaget är när det finns särkullbarn, det vill säga barn som inte är era gemensamma. Särkullbarn har rätt att få ut arvet efter sin förälder genast och behöver inte vänta tills den andra maken eller makan dör, vilket kan komplicera många situationer. Myndiga barn har rätt att avstå sitt arv till dess att även den andra maken avlidit. Men om barnen är minderåriga får de inte avstå sin laglott. Det kan falla sig så att den efterlevande partnern behöver köpa den avlidnes del i den gemensamt införskaffade bostaden av särkullbarnen.