Skillnaden på underhållsbidrag och underhållstöd

Catharina Andersson
8 december 2020

Alla barn har rätt till någon form av underhåll. Det finns två olika typer av underhåll till barn som ska betalas av den förälder som barnet inte bor med stadigvarande.

Underhållsstöd

Den vanligaste formen av underhåll till barn kallas för underhållsstöd och utgår i form av en fastställd summa beroende av barnets ålder. För barn upp till 11 år är beloppet 1 573 kronor per månad, från månaden när barnet fyller 11 år och fram till och med att barnet fyller 15 år är beloppet 1 723 kronor per månad och därefter 2 073 kronor per månad till dess att barnet fyllt 18 år eller gått ut gymnasiet.

 Förutsättningen för att du ska vara berättigad till underhållsstöd för ditt barn är att barnet bor stadigvarande hos dig, är folkbokförd hos dig och du inte lever tillsammans med eller bor tillsammans med den andre föräldern. Du och barnet ska även vara bosatta i Sverige.

 Om den bidragsskyldige föräldern inte betalar till dig kan du få hjälp av Försäkringskassan. Om den förälder som ska betala underhållsstödet betalar ett lägre belopp kan du få ett utfyllnadsbelopp från Försäkringskassan. Underhållsstödet är ett minimibelopp som alla barn har rätt till och som ska utbetalas till den förälder som barnet bor hos.

 Underhållsbidrag

Om den bidragsskyldige föräldern har ett större överskott än vad du har kan barnet istället ha rätt till underhållsbidrag. Den summan beräknas fram individuellt och hänsyn tas då till båda föräldrarnas inkomster och utgifter samt barnets ålder och barnets faktiska kostnader. För att beräkna rätt underhållsbidrag för ditt barn behöver du oftast vända dig till ett juridiskt ombud som arbetar med familjerättsliga frågor. Många föräldrar kan själva komma överens om vilken summa som ska betalas varje månad, men om detta inte möjligt ta kontakt med ett ombud som kan hjälpa dig att skriva ett avtal alternativt att ansöka om underhållsbidrag via domstol.

 Förutsättningen för att du ska vara berättigad till underhållsbidrag för ditt barn är att barnet bor stadigvarande hos dig, är folkbokförd hos dig och du inte lever tillsammans med eller bor tillsammans med den andre föräldern. Du och barnet ska även vara bosatta i Sverige.

 Det är viktigt att veta att alla barn har rätt till underhåll i någon form.

Kontakta oss om Du har ytterligare frågor.