Vad är en framtidsfullmakt?

Elin Forzelius
17 maj 2021

Syfte med och innebörd av framtidsfullmakter. 

Lagen om framtidsfullmakter trädde i kraft så sent som den 1 juli 2017. Syftet med en framtidsfullmakt är att ge enskilda individer möjlighet att påverka och bestämma vem som ska tillgodose deras behov och omhänderta deras intressen i det fall de själva inte längre kan göra det. 

En framtidsfullmakt är alltså ett dokument som säger att om du i framtiden blir sjuk, oförmogen att fatta beslut eller liknande får en person du själv utsett istället göra det åt dig. Det kan vara en familjemedlem, närstående eller en annan person du litar på och du bestämmer själv i vilken omfattning framtidsfullmakten ska gälla. Det är också möjligt att förordna att flera personer i samförstånd ska besluta å dina vägnar. Om det inte finns en framtidsfullmakt kan det istället behövas förordnas en utomstående god man eller förvaltare. 

En framtidsfullmakt kan underlätta för dina anhöriga att betala räkningar, förvalta fastighet eller bostadsrätt och andra ekonomiska eller personliga angelägenheter. Vi rekommenderar att du upprättar en framtidsfullmakt i samråd med en jurist för att säkerställa att fullmakten är enligt din vilja och juridiskt korrekt. 

Ring oss på 08-722 75 00 för kortare kostnadsfri rådgivning. Vi bistår med upprättande av juridiska dokument till ett fast pris om 3 500 kr/st inklusive rådgivning, bevittning, moms m m. 

Läs mer om framtidsfullmakter här.

Varmt välkommen att kontakta oss