Vad ingår i en bodelning?

25 februari 2021

Det som ingår i bodelningen skiljer sig åt om ni är gifta eller sambos. För gifta ingår så kallat giftorättsgods, det vill säga all egendom som inte är enskild. För sambos ingår endast bostad och bohag införskaffat för gemensamt bruk. 

Varken sambolagen eller äktenskapsbalken tar hänsyn till om någon av er betalat mer för till exempel en bostadsrätt eller fastighet. Reglerna om bodelning är till stor del dispositiva och det finns därför utrymme för er själva att hitta en överenskommelse kring hur bodelningen ska ske i just ert fall. Kan ni inte komma överens kan en bodelningsförrättare fatta beslut kring bodelningen. 

Egendom kan vara enskild endast genom gåva, arv, äktenskapsförord eller bodelning under pågående äktenskap där det är uttryckligen skrivet att egendomen ska vara enskild. Har egendomen sammanblandats med annan, till exempel att pengar blandats på ett bankkonto kan egendomen dock förlora karaktären som enskild. Det kan också bli komplicerat om ni har gemensamma lån i den enas enskilda egendom. 

Läs mer om bodelning här och här.

Om du behöver hjälp med ett ombud i en bodelningstvist kan vi bistå dig, kontakta oss på 08-722 75 00 för kortare kostnadsfri rådgivning.