Vad menas med att familjerätt är en färskvara?

22 december 2020

Vad menas egentligen med att familjerätt är en färskvara?

Det finns många skeden under livet där familjerätt aktualiseras. Det kan vara det första bostadsköpet tillsammans med sin blivande sambo, med olika kontantinsatser eller kanske hjälp med finansiering från den enas föräldrar. Det kan vara giftermålet där ni är egna företagare och vill skydda bolagen i en eventuell separation med ett äktenskapsförord. Det kan vara en seperation där ni behöver bodela eller inte är överens om vårdnad, boende eller umgänge med barnen. Det kan vara en ny familjekonstellation där testamente behövs för både den nya partnern och särkullbarnens skull. Det kan vara en framtidsfullmakt för att säkerställa att din vilja och dina behov tillgodoses om du inte längre har förmåga att fatta beslut själv. Det kan vara ett gåvobrev för att hjälpa ett av barnen att köpa sin första bostad. 

Lika viktigt som det är att upprätta korrekta juridiska dokument, lika viktigt är det att då och då se över sin familjerättsliga situation. Om ni som sambos bestämmer er för att gifta er så behöver ni se över vad det får för effekter på just eran situation. 

Utifrån förändrade ekonomisk situation, särkullbarn, eventuella gåvor som förskott på arv eller liknande kan det finnas behov att upprätta ett nytt testamente. 

Ring oss gärna på 08-722 75 00 för kortare kostnadsfri rådgivning gällande just ditt behov av familjerätt.