Varför vi har valt att inte vara advokater

8 december 2023

Varför vi valt att inte vara advokater.

Vi får ibland frågan om vi är advokater och vi har valt att vara jurister. Vi vill här förklara varför.

På vår byrå har alla anställda en juristexamen på 4,5 år, vilken är den grundläggande universitetsutbildningen för alla jurister. De jurister som sedan väljer att gå med i Svenska Advokatsamfundet kan kalla sig advokater och styrs då av regler uppsatta av samfundet. Många av dessa regler är självklara som t ex tystnadsplikt, försäkringar eller att utföra sitt uppdrag med omsorg och noggrannhet vilket vi självklart också följer.

 Reglerna om god advokatsed vilar på det grundläggande värdet om lojalitet med klienten och att enbart verka för hans eller hennes intressen. Vi anser att detta försvårar vårt arbete med familjerätt. I familjerätt finns det ofta andra viktiga intressen. Som barnens bästa, familjerelationer, gemensamma egendomar, sorgen efter ett dödsfall, orättvisor mellan syskon, otrohet mellan makar etc.

Familjerätten är speciell i det avseendet att parterna i ärendet, i de allra flesta fall, är blivande, nuvarande eller tidigare familjemedlemmar som på något vis ska ha en fortsatt relation genom hela livet. I motsats till advokater kan vi som familjejurister vara den sammanlänkande parten i samtalet och komma fram till samförståndslösningar.

Inget fall är det andra likt, 
men av erfarenhet vet vi att de flesta konflikter går att förebygga.

Det är med utgångspunkt i just detta som vi bedriver vår verksamhet. Vi vill förebygga konflikter. För en advokat är inte detta möjligt då reglerna om god advokatsed vilar på det grundläggande värdet om lojalitet med klienten och att enbart verka för hans eller hennes intressen. Att endast se till en persons intressen skapar per automatik konflikter i vilket sammanhang som helst. Vi som familjejurister kan lyssna till samtliga parters viljor och verka för att hitta hållbara samförståndslösningar. 

Det är därför vi har valt att inte vara advokater.