Integritetspolicy

 
Familjerättsbyrån Andersson Romanus AB samlar in personuppgifter, såsom ditt namn, e-postadress, telefonnummer och hemadress och lagrar eller på annat sätt behandlar dem i vår databas. Personuppgifterna du registrerar används för att verifiera din identitet, tillhandahålla, administrera och använda våra tjänster samt för att kommunicera med dig, skicka information, direktmarknadsföring och marknadsundersökningar eller andra erbjudanden vi vill ge dig.

Överföring av personuppgifter
Alla personuppgifter och andra uppgifter som vi behandlar kan överföras till tredje part om denne är en potentiell eller faktisk samarbetspartner.

Rättelse och radering av personuppgifter
Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse, uppdatera och begära att Familjerättsbyrån Andersson Romanus AB tar bort personuppgifter som vi behandlar om dig. Du kan kontakta oss rörande detta; se kontaktuppgifter nedan. Vi sparar inte personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för insamlandet enligt dessa villkor.

Vi använder oss av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Familjerättsbyrån Andersson Romanus AB kan dock aldrig garantera 100 % säkerhet.

Cookies
Familjerättsbyrån Andersson Romanus AB använder så kallade sessionscookies. Denna typ av cookie försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte. Cookien används för att inloggningshantering och sidans funktioner ska fungera korrekt.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.

Kontakta oss
Om du har några frågor eller funderingar över behandling av personuppgifter eller dessa villkor, kontakta oss enligt nedan:

Familjerättsbyrån Andersson Romanus AB
Org. nr: 556997-0303
Telefon: 08 – 722 75 00
E-post: info@familjerattsbyran.com
Adress: Familjerättsbyrån Andersson Romanus AB, Slakthusplan 9, 121 62 Stockholm