Kostnader

Priser

Vi har fasta priser inklusive rådgivning och bevittning, på juridiska dokument (testamenten, framtidsfullmakter, äktenskapsförord, samboavtal, skuldebrev, gåvobrev):
3 500 kronor/styck inkl.moms.

Allt som gäller dödsbon (bouppteckning, förvaltning, arvskiften och deklaration):
2000 kronor/tim inkl moms. 

Rådgivning, bodelning och övriga ärenden debiterar vi:
2 500 kronor/tim inkl. moms. 

 

Rättshjälp och rättsskydd
Om Du har hamnat i en tvist kan Du få hjälp med en del av kostnaderna, antingen genom Ditt rättsskydd i Din hemförsäkring eller rättshjälp av staten. Kontakta oss så hjälper vi Dig med ansökan.

I ärenden där rättshjälp eller rättskydd kan beviljas debiteras en timtaxa som fastställs varje år av riksdag och regering, rättshjälpstaxan för 2024 är:
1 913,75 kronor/tim inkl.moms.