2021 - nya lagar och regler

5 januari 2021

Rutavdrag utvidgas till fler tjänster. Taket för avdrag höjs till 75 000 kronor.

Räntan slopas på uppskjuten beskattning av vinst vid bostadsförsäljning

Skattereduktion för förvärvsinkomster på upp till 1 500 kronor införs under 2021

Skattereduktion införs för gröna investeringar. Ersätter bland annat solcellsstödet.

Skatteklyftan mellan pensionärer och förvärvsarbetande tas bort

Nya regler för registrering av drönaroperatörer

Fordon med obetalda p-avgifter på över 5 000 kronor ska få användningsförbud

Nya regler för hur man beräknar böter för överlast på fordon

Kraven sänks för att vapenbrott ska bedömas var synnerligen grovt och maxstraffet höjs till sju år

Fler typer av vapenbrott ska bedömas som grova

Passavgiften höjs från 350 till 400 kronor

Unga brottslingar ska kunna dömas till rörelseinskränkningar med fotboja

Obetalda böter ska lättare kunna omvandlas till fängelse

Tv-avgiften sänks med 67 kronor per person och år

Lättnaden av arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen förlängs i två år

De tillfälligt höjda ersättningsnivåerna i akassan förlängs med två år

Studielånet för vuxna som tidigare haft jobb kan höjas med tillägg på 1000 kr per månad.