Mindre bråk med gemensam ekonomi

31 januari 2022

Vi arbetar mycket med förebyggande juridik och vet av erfarenhet att det går att förebygga många tvister. Att äga sin bostad i lika stor del som sin partner (men att justera olika ekonmiska insatser med ett skuldbrev) är en av delarna i att vårda relationen och därmed förebygga tvister. En anna viktig del är att diskutera igenom med sin partner vad man önskar, känner och tänker kring just ekonomin.

Vi rekommenderar er att läsa följande artikel om ni har funderingar kring er ekonomi.
https://www.dn.se/ekonomi/mindre-brak-med-gemensam-ekonomi/

Kontakta oss om ni vill prata vidare.