Orubbat bo - vad betyder det?

30 april 2021
orubbat bo fri förfoganderätt

Ibland förekommer termen "i orubbat bo" eller att låta någon sitta kvar i orubbat bo i testamenten. Men vad betyder egentligen orubbat bo och vad innebär det?

Att låta någon sitta kvar i orubbat bo är en annan term för att efterlevande make/maka eller sambo ska ärva med så kallad fri förfoganderätt. Det kan innebära att den efterlevande har möjlighet att bo kvar i gemensam bostad, kan behålla en sommarstuga eller liknande. Efter den efterlevandes bortgång ska dock arvet efter dig gå tillbaka till dina arvingar. 

Den efterlevande får disponera över och använda egendomen och kan till och med sälja den. Dina arvingar får då ta del av motsvarande andel av vinsten, fortfarande efter den andres bortgång och inte vid försäljningen. Den efterlevande får däremot inte ge bort tillgången eller själv testamentera den vidare. 

Om du vill skriva ett testamente och att din efterlevande ska ärva dig med fri förfoganderätt är det viktigt att testamentet skrivs korrekt då det är stor skillnad för dina arvingar på fri förfoganderätt och full äganderätt. 

Vi har fasta priser för testamente, 3 500 kr inkl juridisk rådgivning, upprättande och bevittning. Kontakta oss på eller 08-722 75 00 för mer information.