Prata ekonomi med din partner

28 mars 2022

Förebyggande familjerjuridik är ett viktigt verktyg för att undvika energikrävande och kostsamma familjekonflikter.

Vi vill i detta sammanhang uppmärksamma arktikeln i DN som publicerades den 26 mars 2022 som tar upp en rapport från tankesmedjan Ownershift i samarabete med Jönköpings Internationella Handelshögskola. 

Pengar är det vi bråkar mest om när vi gör slut och kvinnor går ofta fattigare ur relationen än män.
Genom att ha en kontinuerlig dialog om ekonomin kan man undvika det.
– Vid varje livsförändring bör man gå igenom fördelningen igen, säger Magnus Hjelmér,vardagsekonom på Ica-banken.

Vi rekommenderar alla våra klienter, att diskutera med varandra för att hitta samförståndslösningar istället konfliker. Samförståndslösningar är ofta ett hållbart alternativ och kostar betydligt mindre än att tvista i domstol. Samförståndslösningar kan endast uppnås genom att par och familjer håller kontinuerliga diskussioner om känslor, ekonomi och ägande. Det finns inget rätt eller fel. Huvudsaken är att det känns bra för samtliga parter. En sund balans mellan ekonomi och känslor är nödvändigt i för att erhålla fungerande och långvariga relationer.

Läs artikeln här och kontakta oss om ni vill ha hjälp att prata med varandra.

Utdrag ur artikeln:
Så pratar du med din partner om pengar

  • Gå igenom individuella och gemensamma ekonomiska mål ni har. Gör det regelbundet och särskilt inför stora händelser som när ni ska flytta ihop, skaffa barn eller gifta er.

  • Prata om konsumtion vs investeringar. Vem köper och äger vad? Står den ena för hushållskostnader medan den andra äger bilen? Se till att ni konsumerar och investerar rättvist.

  • Gå igenom era tillgångar, se till att ni är överens om vilken egendom ni äger tillsammans och vilken ni äger var och en för sig. Det kan vara bra att ha varsitt investeringskonto även om ni sparar tillsammans. Då äger ni hälften var och ni får dessutom båda en uppfattning om börsutvecklingen och utvecklingen för era investeringar.

  • Dela lika på föräldraledighet, lämningar, hämtningar och vab. Eller balansera om fördelningen är ojämn. Om ni behöver arbeta deltid för att hinna eller orka med – gör det båda två under olika perioder, eller ta hälften var.

  • Ta reda på hur mycket pension som sätts av till var och en. Är den snedfördelad kanske ni själva kan kompensera för det.

  • Skriv inte under ett äktenskapsförord utan vara på det klara med att ni förstår det. Ta hjälp av en familjerättsjurist eller ekonom som förklarar de ekonomiska effekterna av förordet, både under och efter ett äktenskap.

  • Om någon av er har en enskild egendom som ni båda bidrar till, tillexempel den gemensamma bostaden eller ett fritidshus, bestäm hur den andre ska kompenseras ekonomiskt.

    Källa: Tankesmedjan Ownershift, Magnus Hjelmér på Icabanken