Ta hand om din sorg

9 november 2022

Vad är sorg?

Sorg är den normala och naturliga känslomässiga reaktionen vid en förlust eller förändring. Dessa upplevs individuellt, men dödsfall, skilsmässor och separationer är oftast smärtsamma. Att flytta, gå i pension eller mista ett husdjur är andra exempel. Det finns lika många reaktioner på en förlust som det finns människor, det går därför inte att beskriva hur en normal känslomässig reaktion vid en förlust eller förändring ser ut! Sorg är en unik och individuell känsla och upplevelse! Det är också de tankar och känslor som förknippas med det förlorade, oavsett om denna förändrats på grund av dödsfall, skilsmässa eller av annan orsak. Att exempelvis mista tillit till andra människor eller till samhället är ett annat exempel på sorg.

 Vanliga sorgereaktioner i samband med förlust och förändringar är:

 • En känsla av bedövning
 • Humörsvängningar
 • Koncentrationssvårigheter
 • Oregelbunden sömn
 • Förändrade matvanor
 • Energiförlust

Hur reaktionerna ser ut i praktiken är dock väldigt individuellt, samt varierar även hos varje enskild person över tiden. Vad vi beskriver är ingen tidsbestämd process som sker i stadier, utan kan bättre beskrivas som ett flöde som böljar fram och tillbaka. I detta sammanhang kan det även vara lämpligt att nämna att det inte är tiden i sig som avgör om sorgen läker, utan det är vad man gör under tiden. Sorg är en känslomässig reaktion på en förlust, men de flesta av oss har lärt oss att hantera sorg på ett rationellt sätt. Många av samhällets föreställningar om hur man ska hantera förluster kan summeras i sex myter, dessa är så vanliga att de flesta av oss känner igen dom.

 Sex myter om sorg:

 • Tiden läker alla sår
 • Sörj i ensamhet
 • Var stark
 • Var inte ledsen
 • Ersätt förlusten
 • Håll dig sysselsatt
   

Det går att komma vidare ur sorgen

Oförlöst sorg beror nästan alltid på något okommunicerat av känslomässig natur. För att läka sorgen över en förlust behöver vi därför ta reda på alla outtalade och okommunicerade känslor i relationen. Därefter sätter vi ord på våra känslor och kommunicerar dessa. Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd vid förluster. Skulle vi inte göra det om vi bara visste hur?
Sorgbearbetningen hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster. Erfarenhet visar att du då försonas med det förflutna och känner frid. Ett annat resultat blir att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du får ny energi och livslust.

SORGBEARBETNING

Sorgbearbetning är ett pedagogiskt program för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och vid andra förluster och förändringar. Sorgbearbetning hjälper dig att bearbeta smärtan av dina förluster. Förhoppningen är att du därmed försonas med det förflutna och får känna lugn. Erfarenhet visar även att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du känner dig mer levande och vital. Anna Ocklind Raask är certifierad handledare i Sorgbearbetning hos Svenska institutet för Sorgbearbeting och genomför handledning i Stockholm.

 Metoden

 Programmet för Sorgbearbetning™ är ett väl beprövat handlingsprogram för människor som vill bearbeta den smärta som olika förluster eller förändringar orsakat. Under åtta veckor tittar vi, i en trygg miljö, på våra gamla föreställningar om sorg. Därefter tar vi reda på vilka förluster som har påverkat våra liv. Sedan genomför vi de handlingar som behövs för att bearbeta och fullborda det som är ofullständigt. Vi arbetar i grupp och för deltagarnas trygghet och för bästa resultat är regelbunden närvaro och engagemang av största vikt.

Metodens ursprung
Materialet som används är utvecklat av pionjärerna Russell Friedman och John W James, grundare av The Grief Recovery Institute. Dessa föregångare har under de senaste 25 åren framgångsrikt hjälpt fler än 300 000 sörjande, samt skrivit bestsellern ”The Grief Recovery Handbook” som har sålts i närmare en halv miljon exemplar.
Boken finns översatt till svenska av Anders Magnusson, grundare av Svenska Institutet för Sorgbearbetning.
För ytterligare information, besök gärna www.grief.net eller Svenska Institutet för Sorgbearbetning.

 Praktisk information
 Kurslängd: 8 veckor.
Omfattning: 8 möten á 2 timmar, samt 1-2 timmar för hemuppgifter per kurstillfälle.
Kursledare: Anna Ocklind Raask, Certifierad handledare i Sorgbearbetning, Stockholm
Plats: Hornsgatan 142, Stockholm
Avgift: 4 000 kr inkl moms
Övrigt: Kursmaterial ingår. Kurslitteratur kan eventuellt tillkomma.

Nya kurstillfällen planeras in utifrån efterfrågan.

Är du intresserad av att anmäla dig eller bara veta mer så kontakta Systrarna Ocklinds

Ring 08-520 277 27