Äktenskapsförord

 
Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord anger vad av det ni äger som blir er enskilda egendom. Om ingen aktiv handling sker när ett par gifter sig blir allt som paret äger giftorättsgods, som vid äktenskapsskillnad eller dödsfall ska delas lika mellan makarna. Om ni vill ändra på detta förhållande, så att allt eller del av det ni äger blir er enskilda egendom måste ett äktenskapsförord upprättas och registreras hos Skatteverket. Vi ger er rådgivning och guidar er genom de eventuella framtida problem som kan uppstå, och bistår med upprättandet av äktenskapsförordet.

 

Läs mer om hur man ska tänka kring äktenskapsförord här.