Testamente

Om du själv vill bestämma hur arvet efter dig ska fördelas bör du upprätta ett testamente.

Vid upprättande av testamente finns det vissa begränsningar och formalia som måste beaktas för att testamentet ska bli giltigt. Vi kan hjälpa dig att undvika missförstånd i framtiden genom att utforma dina önskemål till ett juridiskt hållbart dokument.