TESTAMENTE

testamente

Ett testamente är en persons sista önskan i livet.

Testamentet träder i kraft efter att någon gått bort och fyller då en viktig funktion eftersom man inte längre kan fråga den avlidne hur han/hon hade velat ha det.

Genom att tänka igenom vad man verkligen vill och dokumentera detta i ett testamente förvissar man sig om att ens efterlevande får vetskap om ens sista önskan och att de förhoppningsvis slipper att bråka om vad den sista önskan egentligen var.

Vid avsaknad av testamente fördelas kvarlåtenskapen i stället enligt svensk lag. Första arvsklassen är bröstarvingar och deras barn och barnbarn. När denna arvsklass är uttömd går man till andra arvsklassen som är föräldrar och därefter den avlidnes syskon. Tredje arvsklassen är föräldrars syskon, men kusiner ärver inte. Är alla arvsklasser uttömda tillfaller hela kvarlåtenskapen till Allmänna arvsfonden. Se bild nedan.

 

8 punkter du bör känna till om testamenten

1.    Om Du inte vill följa den legala arvsordningen som återvinns i ärvdabalken måste ett testamente upprättas. Ex. på den legala arvsordningen: Sambos ärver aldrig, inte ens om gemensamma barn finns. Makar ärver ingenting av varandra om särkullbarn finns. Kusiner ärver aldrig. Arvet blir automatiskt giftorättsgods.

2.    Det är viktigt att formkraven är uppfyllda för att testamentets inte ska klandras av de legala arvingarna, se nedan.

3.    Enligt lag kan man inte att göra sina bröstarvingar (barn, barnbarn och så vidare) arvlösa med hjälp av ett testamente. En bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott. Laglotten är halva kvarlåtenskapen delad på antal bröstarvingar den avlidna hade. Övriga släktingar har inte någon legal rätt till arv efter den avlidna.

4.    Det går alltid att ångra ett testamente. Det kan göras genom att testamentet förstörs, ett nytt skrivs eller genom att testatorn tydligt anger att innehållet inte längre är dennes vilja. Därför är det bra att ha testamentet nära till hands i sitt hem.

5.    Om man vill göra ett tillägg i ett befintligt testamente måste ändringarna bevittnas på samma sätt som gäller för testamentet. Förslagsvis upprättas ett nytt testamente.

6.    Innan testamentet kan läggas till grund för arvskifte måste det vinna laga kraft vilket innebär att samtliga legala arvingar måste godkänna testamentet. Med andra ord, de som skulle ärvt om inte testamentet hade funnits är de som ska godkänna testamentet. Om testamentet är formellt ogiltigt kan de legala arvingarna klandra testamentet och ska då inte godkänna testamentet utan bara delges, därefter har de 6 månader på sig att gå till domstol.

7.    Testamentet registreras inte i Sverige idag.

8.    Som en extra säkerhet kan en testamentsexekutor utses i testamentet. Testamentsexekutorn blir ansvarig för allt som rör det juridiska i samband med dödsfallet.
 

Formkrav

För att testamentet ska vara giltigt måste det skrivas under av testatorn (den som vill ge bort sin kvarlåtenskap). När testatorn skriver under måste två personer bevittna i deras samtidiga närvaro vilket ska framgå av vittnesmeningen. Det kan alltså inte ske vid olika tillfällen. Dock behöver vittnena inte känna till testamentets innehåll. Testamentet behöver inte registreras någonstans.
 

Vem får vara vittne?

  • Vittnena får inte vara testamentstagare, dvs. den som ska ärva något eller närstående till testamentstagare,

  • De måste vara över 15 år gamla,

  • De måste vara vid sina sinnens fulla bruk,

  • De får inte vara gifta eller sambo med den som skriver testamentet,

  • De får inte vara släkt med den som skriver testamentet i rätt uppstigande eller nedstigande led, dvs. de får inte vara föräldrar, far- och morföräldrar, barn eller barnbarn,

  • De får inte vara besvågrade med den som skriver testamentet, dvs. styvbarn eller svärföräldrar,

  • Inte heller en förmyndare, god man eller förvaltare får bevittna ett förordnande till någon som han eller hon företräder.

  • Det är viktigt att båda vittnena är samtidigt närvarande när testator undertecknar med sin namnteckning. 

Hur och var förvaras ett testamente?

I Sverige registreras inte testamenten av någon myndighet. Du ska nämligen när som helst kunna förstöra testamente eller upprätta ett nytt som genast ska bli giltigt. Det är var och ens egna ansvar att förvara det på ett säkert ställe, gärna nära till hands. Idag har inte många längre tillgång till något bankfack.

Ett testamente gäller endast i original, det är därför viktigt att testamentet inte riskerar att komma bort och att dina anhöriga vet var de ska leta efter testamentet. Om testamentet aldrig hittas kommer det inte heller tillämpas.

I praktiken kan du också därför upphäva ditt testamente genom att förstöra originalet, vilket är varför du själv ska ha tillgång till ditt testamente i original. Det är i din fulla rätt att ändra dig gällande testamentets innehåll, att upphäva det eller upprätta ett nytt testamente. 

Sammanfattningsvis är det viktigt att du själv har tillgång till testamentet i original och att dina anhöriga vet att det finns ett testamente och var det finns efter din bortgång. Förvara det på ett bra, säkert och tillgängligt ställe. Förslagsvis kan Du ta kopior på testamente, skriva på kopiorna var Du förvarar originalet och dela ut kopiorna till personer Du litar på. Genom deras försorg kommer därmed Ditt testamente till rätta den dagen då Du går bort.

 

Vi har fasta priser för juridiska dokument, 3 500 kr inkl moms.
Upprättas två testamenten får ni 50% rabatt på andra testamentet.


Välkommen att boka ett möte, digitalt eller fysiskt på vårt kontor.