Arvskifte

 

Efter bouppteckningen är registrerad av Skatteverket ska arvet fördelas och ett arvskifte ska genomföras. Om alla parter är överens så är detta inget problem. Då kan vi hjälpa er med upprättandet av en arvskifteshandling som samtliga dösbodelägare ska skriva på. Med denna som underlag kan banken skifta boet.

Ibland uppstår dock så allvarliga konflikter mellan dödsbodelägarna att det inte går att komma överens om hur arvet efter en avliden person ska fördelas. För att driva sin sak vidare kan part då anlita ett eget ombud som företräder dem i tvisten. Vi kan som partsombud hjälpa dig att tillvarata dina intressen.