Bodelning

I mål om äktenskapsskillnad eller när ett samboförhållande upphör kan en mängd frågor behöva prövas. Det kan handla om kvarsittanderätt till en gemensam bostad under tiden bodelningsprocessen pågår, kontaktförbud avseende gemensam bostad, fråga om underhållsbidrag till make under betänketiden samt frågan om att utse en bodelnings-förrättare.

Vi erbjuder hjälp med att upprätta bodelningsavtal för parter som är överens om bodelningen. Juristbyrån företräder även part som behöver hjälp i en bodelningsprocess samt åtar sig uppdrag som bodelningsförrättare.

Kontakta oss, vi hjälper dig med juridiken kring separationen och bistår dig juridiskt på alla sätt som krävs.