Barnrätt


När föräldrar med unga barn separerar kan flera frågor aktualiseras gällande vårdnad om barnen, barnens boende och barnens rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Samtidigt kan det finnas behov att reglera arv, skulder och gåvor genom juridiska dokument under livets gång. Efter många års erfarenhet har vi lärt oss att inget fall är det andra likt, men att de flesta konflikter kunnat förebyggas. Vi ger dig viktig information, håller i samtal och upprättar nödvändiga dokument för att undvika tvister. 

 

Vårdnad

Vårdnad, boende
& umgänge

Läs mer

Umgängesavtal

Umgängesavtal
Läs mer

 

Boendeavtal

Boendeavtal
Läs mer

Medling

Medling
Läs mer

 

 

Testamente

Testamente
Läs mer

Framtidsfullmakter

Framtidsfullmakter
Läs mer

Gåvobrev

Gåvobrev
Läs mer

Skuldebrev

Skuldebrev
Läs mer