Skuldebrev

skuldebrev

Det är viktigt att upprätta skuldebrev när någon får låna pengar av en annan person eller när man får del i någons boende. Skuldebrevet fungerar som ett kvitto för den som lånat ut samt som bevis att någon har en skuld. Vi kan hjälpa dig att upprätta ett skuldebrev till fast pris.