Samboavtal

samboavtal

Ett samboavtal hjälper till att klargöra vem som ska få vad vid en eventuell separation.

Sambolagen reglerar bostad och bohag som samboende har införskaffat för gemensamt bruk. Men om en av er flyttar in i den andres bostad eller om någon av er betalat en större andel av ert boende och vill att det ska regleras vid en eventuell separation, skyddar inte sambolagen. Vi rätar ut frågetecknen, vilket kanske utmynnar i ett samboavtal.

Vi hjälper till att upprätta samboavtal som reglerar just er situation.