Avveckling av dödsbo

 
avveckling av dödsbo

Vad innebär avveckling av dödsbo?

Avveckling av dödsbo innebär att åtgärder vidtas för att förbereda dödsboet för arvskifte. Vilka åtgärder som behövs skiljer sig åt från dödsbo till dödsbo beroende på vilka tillgångar som finns. 

Avveckling av dödsbo kan delvis påbörjas innan bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket. Detta kräver dock att samtliga dödsbodelägare är överens om de åtgärder som vidtas. Exempel på åtgärder som kan göras innan bouppteckningen har registrerats är:

 • försäljning av bil och annat lösöre,
 • fördelning av lösöre mellan dödsbodelägarna
 • tömning av bostad
 • uppsägning av hyreskontrakt.

Efter att bouppteckningen har registrerats kan den fortsatta avvecklingen av dödsboet inledas. De flesta åtgärder som ofta behöver göras, som att avsluta bankkonton eller sälja egendom, kräver nämligen en registrerad bouppteckning. Om det finns fler än en dödsbodelägare krävs även fullmakter från samtliga dödsbodelägare om det endast är en dödsbodelägare som genomför avvecklingen eller om dödsbodelägarna anlitat en jurist som ska genomföra arbetet. 

Innan några åtgärder kan vidtas måste dödsbodelägarna vara överens om vad som ska hända med dödsboets tillgångar. Ska bostadsrätten eller fastigheten säljas eller ska den skiftas ut på någon eller några av dödsbodelägarna? Ska värdepapperna säljas eller skiftas ut till en eller flera dödsbodelägare? Om det finns lösöre kvar, ska det säljas eller fördelas mellan dödsbodelägarna? En annan vanlig åtgärd som ofta är nödvändig är att egendom som fastigheter eller bostadsrätter som inte ska säljas värderas.

Har du frågor eller behöver du hjälp med att aveckla dödsbo? Kontakta gärna oss så hjälper vi dig med vad som är bäst i just din situation. Du är alltid välkommen att kontakta oss för kostnadsfri juridisk rådgivning på 08 – 722 75 00.

5 viktiga saker att veta om avvecklingen:

 1. En del av avvecklingsåtgärderna kan göras innan bouppteckningen är registrerad, om samtliga dödsbodelägare är överens
 2. Avvecklingen av dödbo ser olika ut för alla dödsbo beroende på vilka tillgångar som finns
 3. Det går inte att avsluta bankkonton, sälja värdepapper, fastigheter eller bostadsrätter innan bouppteckningen har registrerats
 4. Om det finns flera dödsbodelägare behöver den som ska sköta avvecklingen erhålla fullmakter från samtliga dödsbodelägare för att ensam kunna vidta några åtgärder
 5. Under avvecklingen lämnar aldrig pengarna dödsboet, utan de stannar inom dödsboet

Vanliga åtgärder vid avveckling av dödsbo:

 • Försäljning av bostadsrätt eller fastighet
 • Försäljning av värdepapper
 • Försäljning av fordon och annat lösöre
 • Värdering av tillgångar som fastigheter, bostadsrätter eller lösöre mm.
 • Avslut av bankkonton, endast ett behöver sparas till arvskiftet

Mer hjälp

Har du mer frågor eller vill du ha hjälp med avveckling av ett dödsbo? Du är alltid välkommen att kontakta oss på Familjerättsbyrån för kostnadsfri juridisk rådgivning på 08 – 722 75 00 eller genom att maila .