Bodelning i korthet

 
Bodelning

Vi bistår såväl makar som sambos i de juridiska frågor som uppstår i samband med en separation. I samband med äktenskapsskillnad ska makar alltid genomföra en bodelning och det kan oftast behövas när ett samboförhållande upphör.

I mål om äktenskapsskillnad eller när ett samboförhållande upphör kan en mängd frågor behöva prövas. Det kan handla om kvarsittanderätt till en gemensam bostad under tiden bodelningsprocessen pågår, kontaktförbud avseende gemensam bostad, fråga om underhållsbidrag till make under betänketiden samt frågan om att utse en bodelningsförrättare.

Enligt äktenskapsbalken 9:1 ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning med ett bodelningsavtal. Bodelningsavtal bör skrivas, även om man är överens eller saknar värdefulla tillgångar (undantag om ni enbart har enskild egendom genom t.ex. ett äktenskapsförord). Utan ett bodelningsavtal kommer ni inte kunna byta lagfart. Eller sälja din fastighet i framtiden (även om du alltid stått som ägare på lagfarten). Banken kommer heller inte gå med på att lägga om bolån utan ett bodelningsavtal. Det finns dock inget krav på när den ska upprättas. Ett skriftligt avtal skall upprättas där det framgår hur makarna kommit överens om hur giftorättsgodset skall fördelas.

I en bodelning mellan sambor ingår endast gemensam bostad och gemensamt bohag införskaffat för gemensamt bruk. 

Familjerättsbyrån hjälper till med att upprätta bodelningsavtal samt räkna fram skiftesvärden. Vi erbjuder hjälp med att upprätta bodelningsavtal för parter som är överens om bodelningen. Familjerättsbyrån företräder även part som behöver hjälp i en bodelningsprocess samt åtar sig uppdrag som bodelningsförrättare. 

Läs mer om bodelning här.

Kontakta oss, vi hjälper dig med juridiken kring separationen och bistår dig juridiskt på alla sätt som krävs.