Boendeavtal

Vem bestämmer var barnen ska bo? Vi kan hjälpa till att upprätta ett boendeavtal om föräldrarna är överens om hur boende och umgänge ska se ut. Om föräldrarna inte kan komma överens om var barnen skall bo efter en separation kan man ibland behöva vända sig till domstolen för att få detta reglerat.  Vi kan också bistå som ombud i domstol. Vi har lång erfarenhet av vårdnadstvister och kan hjälpa dig att tillgodose barnets bästa.