Dödsbo & Arv

När någon avlider måste en bouppteckning upprättas över tillgångar och skulder. I bouppteckningen ska det även framgå vilka som är dödsbodelägare och efterarvingar om sådana finns. Om den avlidne var gift, sambo, hade särkullbarn, testamente eller äktenskapsförord ska hänsyn tas till detta. Det är lätt att känna sig lite bortkommen mitt i all sorg, särskilt som en mängd administrativa åtgärder samtidigt måste hanteras. Vi kan bistå med rådgivning samt även ges i uppdrag att sköta allt det administrativa kring ett dödsbo.

Vi samarbetar med ett flertal olika företag vilket gör att vi även kan hjälpa till att förmedla kontakter avseende begravningsakten, städning och tömning av dödsbon samt värdering och försäljning av lösöre, fastigheter och bostadsrätter. 

Testamente
Läs mer

Bouppteckning
Läs mer

 

Arvskifte
Läs mer

Förvaltning
Läs mer