Dödsbo & Arv

Varje år dör det ungefär 90 000 personer i Sverige. När någon går bort är det mycket som ska göras. Det ska ordnas med begravning, en sista viloplats, en bouppteckning ska upprättas och mycket mer. Mitt i sorgen efter en närståendes död kan allt detta kännas överväldigande och det är viktigt att veta att det går att få hjälp. Att anlita en jurist att upprätta bouppteckningen och kanske även sköta dödsboets förvaltning kan vara en stor avlastning. En jurist kan också hjälpa till med den avveckling som ska ske av den avlidnes tillgångar innan tillgångarna kan skiftas ut till arvingarna.  

Men vad är en bouppteckning? Hur förvaltas ett dödsbo? Vad är ett arvskifte och hur går en deklaration till för ett dödsbo? Läs vidare så får du svaren.

Vi brukar dela upp avvecklingen av ett dödsbo i fyra övergripande steg:

  • Bouppteckning. En bouppteckning upprättas efter att en person har avlidit. I bouppteckningen ska det bland annat antecknas information om den avlidne, dödsbodelägarna och efterarvingarna samt vilka tillgångar och skulder den avlidne hade per dödsdagen. 
  • Avveckling av dödsbo. Den juridiska avvecklingen av ett dödsbo innebär att åtgärder vidtas för att förbereda dödsboet för arvskifte. 
  • Arvskifte. Ett arvskifte är ett dokument som behöver upprättas, om det finns fler än en dödsbodelägare efter den avlidne, för att det ska vara möjligt att skifta ut kvarlåtenskapen.
  • Deklaration. Dödsboet ska lämna in en inkomstdeklaration för det året som dödsfallet inträffade. Det som ska deklareras är inkomster som den avlidne har mottagit under året innan dödsfallet samt om dödsboet har mottagit några intäkter efter att dödsfallet ägt rum.

Har du frågor eller behöver du hjälp? Du är alltid välkommen att kontakta oss för juridisk rådgivning på 08 – 722 75 00. Första samtalet är alltid kostnadsfritt.

Relaterade tjänster:

Bouppteckning

Läs mer

Avveckling av dödsbo
Läs mer

Arvskifte
Läs mer

Deklaration och avslut

Läs här