deklarera dödsbo

Deklarera dödsbo
 

4 viktiga saker att veta när man ska deklarera dödsbo:

  1.  Dödsbon behöver deklarera för dödsfallsåret om den avlidne eller dödsboet har mottagit inkomster före eller efter dödsdagen
  2. Det är dödsbodelägarna som ansvarar för att dödsboets deklaration lämnas in till Skatteverket
  3. Om dödsboet har sålt värdepapper, en bostadsrätt eller en fastighet ska dödsboet deklarera försäljningen och betala eventuell vinstskatt året efter försäljningen skedde,
  4. Dödsboet får efter en viss tid ett organisationsnummer tilldelat av Skatteverket och ett nytt skattekonto

 

När ska man deklarera dödsbo?

Dödsboet ska lämna in en inkomstdeklaration för det året som dödsfallet inträffade. Det som ska deklareras är inkomster som den avlidne har mottagit under året innan dödsfallet samt om dödsboet har mottagit några intäkter efter att dödsfallet ägt rum. Deklarationsblanketten skickas som vanligt ut från Skatteverket och skickas till den adress där dödsboet är skriven.

 

Ett dödsbo finns kvar till dess att alla tillgångar har skiftats ut till dödsbodelägarna. Om dödsboet fortsatt finns efter året för dödsfall ska en deklaration lämnas in om:

  • Dödsboet har haft en sammanlagd inkomst i tjänst, kapital eller näringsverksamhet som överstiger 100 kronor eller mer
  • Dödsboet har ägt en fastighet den 1 januari för det aktuella inkomståret
  • Dödsboet måste betala en avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på sina pensionskostnader.

 

Vem ansvar för att deklarationen görs?

Det är dödsbodelägarna som ansvar för att dödsboets deklaration görs. Dödsbodelägarna kan även utse ett ombud som gör dödsboets deklaration som en jurist eller en revisor.

 

När är dödsboet juridiskt avslutat?

När slutskattebeskedet inkommer, kan man skifta ut de sista pengarna från dödsboets kvarvarande konto i samma kvotandelar som i arvskifteshandlingen och därefter avsluta det sista kontot. När detta är klart är dödsboet helt avslutat.

 

Behöver du hjälp?

Har du frågor eller behöver du hjälp med att deklarera dödsbo? Du är alltid välkommen att kontakta oss på Familjerättsbyrån för kostnadsfri juridisk rådgivning på 08 – 722 75 00 eller genom att maila .

Vi samarbetar med ett flertal olika företag vilket gör att vi även kan hjälpa till att förmedla kontakter avseende begravning, städning och tömning av dödsbon samt värdering och försäljning av lösöre, fastigheter och bostadsrätter i samband med bodelningar och arvskiften.

Vad som utmärker oss, utöver vår juridiska kompetens, är vårt personliga bemötande och tillgänglighet. Det finns alltid någon på kontoret som kan svara på Dina frågor även om just Din jurist skulle vara upptagen. Vi har kvällsöppet till kl. 21.00 på måndagar. Vi värnar om våra klienter och deras specifika omständigheter.