Kostnader

Priser

Vi har fasta priser på juridiska dokument, inklusive rådgivning och bevittning:
3 500 kronor/styck inkl.moms.

Förvaltning av dödsbon, samt ärenden där rättshjälp beviljats,
debiteras en timtaxa som fastställs varje år av riksdag och regering, rättshjälpstaxan för 2020 är:
1 755 kronor/tim
inkl.moms.

Rådgivning och övriga ärenden debiterar vi:
2 100 kronor/tim inkl. moms.

Rättshjälp och rättsskydd

Om Du har hamnat i en tvist kan Du få hjälp med kostnaderna antingen genom Ditt rättsskydd i Din hemförsäkring eller rättshjälp av staten. Kontakta oss så hjälper vi Dig med ansökan.