Kostnader

Priser

Vi har olika prislistor baserat på erfarenhet och efterfrågan och strävar alltid efter så kostnadseffektiv hantering som möjligt, varför flera av våra jurister kan komma att bistå dig i ditt ärende. Vi är samtidigt lyhörda för dina önskemål gällande taxa samt ansvarig jurist. 

Taxa 1 gäller för våra delägare

Taxa 2 gäller för övrig personal

Rättshjälp och rättsskydd
Om Du har hamnat i en tvist kan Du få hjälp med en del av kostnaderna, antingen genom Ditt rättsskydd i Din hemförsäkring eller rättshjälp av staten. Kontakta oss så hjälper vi Dig med ansökan.

 Vi har fasta priser på juridiska dokument, inklusive rådgivning och bevittning:
3 500 kronor/styck inkl.moms.

I ärenden där rättshjälp eller rättskydd kan beiljas debiteras en timtaxa som fastställs varje år av riksdag och regering, rättshjälpstaxan för 2021 är:
1 781 kronor/tim
inkl.moms.

Förvaltning av dödsbon, upprättande av bouppteckning, arvskiften m m debiterar vi:

Taxa 1: 2 000 kronor/tim inkl. moms.

Taxa 2: 1 781 kronor/tim inkl moms. 

Rådgivning, bodelning och övriga ärenden debiterar vi:

Taxa 1: 2 500 kronor/tim inkl. moms. 

Taxa 2: 2 100 kronor/tim inkl. moms.