Vårdnadstvister

När föräldrar separerar fortsätter vårdnaden av barnen att vara gemensam, om inte parterna anger något annat. För många kan det vara mycket svårt med gemensam vårdnad på grund av ständiga konflikter om barnen. Ibland kan det därför finnas skäl att upplösa den gemensamma vårdnaden. Om du har hamnat i en vårdnadstvist och behöver ett juridiskt ombud så kan vi hjälpa dig.