Förebygg tvister

Att upprätta korrekta juridiska dokument minimerar risken för konflikter i framtiden. 

Familjejuridik är en färskvara och behöver ses över med jämna mellanrum. Hur ser Ditt liv ut idag? Ska Du flytta ihop, gifta Dig eller få barn? Hur delar ni upp ekonomin? Har Du ett sommarhus Du vill ge bort?

Vi kan hjälpa till med samboavtal, äktenskapsförord, skuldebrev och gåvobrev eller det dokument just du behöver. 

Är Du orolig vad som händer när Du blir gammal eller går bort? Kom till oss och gör en familjerättslig översikt. Efter många års erfarenhet har vi lärt oss att inget fall är det andra likt, men att de flesta konflikter går att förebygga.

Vi kan hjälpa till med gåvobrev, framtidsfullmakter och testamente eller det dokument just du behöver.